Screening (identifiering, analys och bedömning av kroppens rörelsemönster)

Dina svaga länkar utgör en skaderisk om du inte redan har muskel- eller ledbesvär orsakade av ett felaktigt rörelsemönster. Vid en screening testas och kontrolleras muskelfunktion, timing av muskelaktivering, koordination, muskelobalans, hållning, sensorisk kommunikation, mobilitet m.m. Fokus med screeningen är att identifiera orsaken bakom besvär, skador, uteblivna prestationer eller i rent prestationshöjande syfte. Till en screening utformar jag ett program med korrektiva övningar som dels kan tränas hemma eller på annan plats, t.ex. gym, idrottsanläggning etc.

Med utgångsläge från utförd screening kan ett korrektivt träningprogram utformas. Övningar för just dina behov och ditt nuläge.

Fördelar med screening:

  • få aktuell status och vid behov ett förebyggande program som täpper till dina luckor
  • förebyggande syfte med  ett preventivt program - PREHAB
  • optimala korrektiva övningar mot de besvär, problem, skador som redan uppstått (ev. integrerat med behandling)
  • förbättrat och effektivt rörelsemönster i aktuell sport / idrott
  • att integrera övningarna tillsammans med redan befintlig träning
  • medvetenhet om ev. hållningsfel och övningar för att korrigera dålig hållning