Medicinsk massageterapeut vs massör

En medicinsk massageterapeut jobbar med tekniker som påverkar nerv- och muskelsystemet. Har mer ingående kompetenser i bl.a. anatomi, fysiologi, medicin och patologi än en massör. Utför även specifika tester av ortopedisk och neurologisk karaktär. Därmed ökar möjligheten att identifiera och lindra muskulära problem som stelhet, smärta, spänningar eller värk. Behandlingsmetoderna kan t.ex. påverka rörligheten i leder och spänningen i mjukdelar.

 

Inför bokning och under behandling

Viktigt att veta när du bokar tid för behandling hos PN Rehab är att du inte kan välja behandingsmetod. Efter undersökning och bedömning väljs den teknik som jag anser ge bäst resultat och inte är kontraindicerat.

 

Om massage

Ordet massage antas komma från latinets massa eller grekiskans massein eller masso vilka betyder beröring. Flera berörings-metoder omfattas varför det är svårt att exakt definiera massage. En något mera generell definition av massage är att man trycker och töjer på hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl.

 

Historik

3000 f.Kr nämns massage i kinesisk skrift. 1000 f.Kr. sprids massage till Indien. 460-377 f.Kr. levde Hippokrates som var den första som beskrev den medicinska effekten av massage. 131-200 e.Kr. levde Glaudius Galenus, en grekisk läkare som bidrog med mycket skrivet material inom manuell medicin.

Massagen introducerades till Sverige av Per-Henrik Ling, 1776-1839 e.Kr. som är "sjukgymnastikens fader". Den som introducerade massage till den vetenskapliga omgivningen anses vara Johann Mezger, en holländsk läkare. Han myntade tillsammans med andra läkare de franska massagegreppstermerna efflurage, petrissage och tapotement.

 

 

Det finns olika typer och benämningar på massage:

Klassisk Svensk Massage

Mjukdelsmobilisering

Idrottsmassage

Bindvävsmassage

Energimassage

Avslappningsmassage

Oljemassage

Segmentmassage

Cirkukationsmassage

Fibromassage

Taktilmassage

osv....

 

 

Klassisk Svensk massage

Svensk massage som den också kallas är känd över hela världen tack vare dess resultat och verkningar. Klassisk Svensk Massage kan användas från djupgående muskelbehandling till friskvårdsmassage, sk. avslappningsmassage.  Vid behov kompletteras med grepp från idrottsmassage. Som terapeut väljs betoning på avslappning eller mer djupgående klassisk svensk massage. Vid behov och efter utförd undersökning kombineras ofta massagen med andra tekniker som t.ex. muskeltöjning, PRT m.m. I vissa fall är medicinsk laser i hop med andra manuella terapier bättre än massage.

 

Idrottsmassage

Definition av idrottsmassage: Massage med en del speciella grepp för idrottare, såväl motionär som elit. Merparten av idrottsmassage är inriktad på de muskler som belastas i aktuell idrott. Många grepp som används är i princip samma som den klassiska massagen fast med betoning på de grepp som är mer djupgående. En myt är att idrottsmassage skall vara mycket hård och göra ont. Även inom svensk klassisk massage finns samma mytbildning. Som idrottsmassör och medicinsk massageterapeut använder jag de grepp som ger bäst och snabbast resultat oavsett om det är en idrottare eller inte.

 

Smärtlindrande massage /Mjuk massage

Lämpligt för myofasciella smärtsyndrom och långvariga smärtsyndrom som t.ex. fibromyalgi eller annan smärtsyndromdiagnos. Det är dock lika vanligt att de med smärtsyndromdiagnos ändå vill ha behandling med svensk klassisk massage. Är du osäker så lämnar jag gärna förslag på behandlingupplägg.