Undersökning

Beroende på v. besvär eller skador innefattar en manuell medicinsk undersökning kontroll av status av muskelfunktion, rörlighet, koordination m.m.  Specifika ortopediska tester kan också ingå. Vidare kan ingå delar ur en övergripande funktionsbedömning (screening) vilket är en form av analys för bedömning av kroppens rörelsemönster. Efter utförd undersökning och ev. en enklare screening utgör hypotesen (kan jämföras med en preliminär diagnos) en grund för vad som skall göras.  Regelbundna återtester görs för att verifiera insattt behandling.