Välj inriktning på träning eller låt PN Rehab föreslå det mest optimala valet beroende på ev. bevär, skador etc. 

Det går bra att kombinera träning med behandling. Jag föreslår vad som är bäst för tillfället. Enbart träning eller en mix av behandling och träning.

  • Korrektiv träning - Rehab eller prehab för dig med besvär, skador eller för dig som vill prestera optimalt i specifik sport / idrott. Korrektiv funktionell träning innebär att träna bort de svagheter och muskelaktiveringsmönster som är felaktiga eller bristfälliga. Att täppa till dina svaga länkar är dels förebyggande och ofta kan effektiviteten i rörelser, styrkeutveckling och stabilitet förbättras avsevärt.
  • Personlig Tränare - Individuellt anpassat träningsprogram- för alla nivåer