Muskulära spänningar kan ge:                            Muskulära spänningar kan uppstå av:                     Förkortade muskler kan uppstå vid:

Besvär och smärtor i rörelseapparaten                 Akut skada                                                                          Muskelskada

Huvudvärk                                                                   Fysisk överansträngning                                                  Blåst

Stela leder                                                                   Ryggskott                                                                            Kyla

Stela muskler                                                              Nackspärr                                                                           Drag

Sömnsvårigheter                                                        Felaktiga nervimpulser från ryggmärg                          Inaktivitet

                                                                                      Muskelspolen kan inte slappna av                                 Felaktig arbetsställning

                                                                                      Segmentella reflexer (smärtimpulser)                           Dålig smidighetsträning

                                                                                      Stressigt liv                                                                         Psykiska störningar

                                                                                      Dålig arbetsställning                                                         Långvarig statisk kontraktion

                                                                                      Monotont arbete                                                               Plötslig maximal kontraktion

                                                                                      Känslomässiga orsaker

 

Fördelar med specifik muskelbehandling:                            

Effekter på nervsystemet                                                      Effekter vid muskel- och ledbesvär                              Effekter på blodcirkulationen

Reflexmässigt lugnande                                                            Förkortade muskler får ett ökat rörelseomfång             Ev. ökad blodcirkulation

Sänker blodtrycket                                                                     Rörlighet i berörd led förbättras                                       Temperaturen i musklerna ökar

Smärtlindring genom stimulering av tryck- och                    Ömhet och ev. smärta i muskeln minskar                       Fler kapillärer används / kapillärerna vidgas

beröringsreceptorer (enl. Gate- and control theory)

 

Effekter på bindväven                                                              Effekter på skelettmuskulaturen                                Effekter på hormonutsöndringen    

Smidigare bindväv                                                                       Minskade spänningar                                                         Ökad frisättning av hormonet oxytocin

 Bindväven i och kring muskeln töjs ut                                    Smidiga och mer elastiska muskler                                  Ev. ökad frisättning av hormonet endorfin

 Motverkar bindvävsbildning                                                     Ökar musklernas näringsupptag                                      Minskad utsöndring av stersshormoner 

                                                                                                        Optimal återhämtning

Effekter på lymfatiska systemet                                           Inaktivering av myofasciala triggerpunkter

Ev. ökad lymfcirkulation                                                             Muskelspasmer löses

                                                                                                        Förbättrad koordination

                                                                                                        Bättre effekt av fysisk träning då musklerna kan                

                                                                                                        arbeta i hela sin längd