Medicinsk Laser 

PN Rehab använder den nya lasertekniken MLS med två våglängder för snabbare läkning. Samma utrustning används av bl.a svenska fotbollslandslaget och skidskyttelandslaget. Över 30 landsting har också köpt utrustningen. Fler lär det bli. Hos PN Rehab har nu grundenheten kompletterats med en pantografarm med ytterligare en laser med tre dioder vilket gör att möjligheterna och effektiviteten nu ökat ännu mer. Fördel med laserterapi är att det är en smärtfri behandlingsmetod.

 

Kända biologiska effekter på behandling med klass 4 laser:

Ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt: Ljusfotoner/energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelererar cellproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar tillgängligheten av energi så att cellen kan ta upp näringsämnen snabbare och transportera bort skadliga (slaggprodukter) i större utsträckning. Detta medför ökad läkningshastighet på celler från ledband & muskler.

Bättre nervfunktion: Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Det ökar också amplituden för aktionspotentialen och därmed optimerar den muskelarbetet.

Antiinflammatorisk: Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilatation, men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat ses en reduktion av svullnader efter t.ex. inflammation eller slag. 

Analgetisk effekt (smärtstillande): Laserterapi har stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. Också genom att minska inflammationsprocessen och därmed ödembildningen minskas smärtan. En annan mekanism som också minskar smärtan är att laserterapi ökar produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som t.ex. endorfiner.

Trigger & akupunkturpunkter stimuleras av laserljuset genom ett icke-penetrerande sätt och ger minskad smärta vid muskelsmärta.

Ökad metabolisk effekt: Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

Ökad vaskulär aktivitet: Laserljus ökar signifikant bildandet av nya kappilärer i skadad vävnad och därmed ökar läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar ärrvävnad. Andra fördelar är att det skapas en temporär vasodilatation.

Immunoregleringen: Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. Laserljus absorberas av chromoforer (enzymmolekyl) som reagerar på ljuset. Enzymet flavomononukleoid aktiveras och startar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

Reducerar fibrös vävnadsbildning (ärrvävnad): Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador & operationer.

Snabbare sårläkning: Stimulerar fibroblasternas (byggstenar av kollagen, som är mest framträdande vid sårläkning) utveckling i den skadade vävnaden. Kollagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador. Laserterapi är därför effektivt på öppna sår och brännskador.