Korrektiv Träning

Vid besvär, problem eller skador är det viktigt att identifiera svaga länkar som kan vara orsak till uppkomna besvär eller skador.  Efter analys av kroppens rörelsemönster , en sk. screening kan korrektiva övningar utformas. Beroende på smärta, värk, stelhet el.dyl. kan det ibland vara nödvändigt att efter ordinarie medicinsk undersökning börja med behandling och först därefter med screening följt av terapeutisk träning, sk. korrektiv träning. Efterhand kan behandling och träning varvas efter behov och resultat på hur patienten svarar på insatt behandling. Självklart kan du som patient/kund själv välja inriktning under din bokade tid. Efter manuell medicinsk undersökning görs ibland enklare screeningtester om tid och möjlighet finns.  Tester av ex. felaktig timing av muskelaktivering, avsaknad av vissa musklers förmåga att hålla emot, sk. exentrisk aktivitet avslöjas vid olika tester och därigenom kan orsaken bakom en del besvär och skador identifieras.

Screening, bedömning och korrektiv träning baseras på JEMS Movement ART

Korrektiv träning ökar möjligheterna att må bättre, utvecklas, prestera mera och nå framgång genom att aktivera rätt muskler i rätt ordning och i rätt tid.