Massage Led- & Muskelbehandling av akuta och kroniska besvär

För enklare besvär eller enbart som friskvård ( förebyggande behandling) räcker det oftast med 30 min/ggr. För tid till undersökning och speciellt om det är första besöket på mottagningen rekommenderas 45 min/ggr. Efter undersökning, analys och bedömning väljs den behandlingsmetod som anses ge bäst effekt. Viktigt att veta är att jag väljer den behandlingsmetod som anser ge bäst effekt och inte är kontraindicerat.  Efter överenskommelse kan det t.ex. innebära utformning av ett rehabiliteringsprogram, laserterapi, träningsrådgivning, mjukdelsmobilisering, djupgående massage m.m.  Innan bokning eller om du är tveksam om hur lång tid du behöver: kontakta mig för förslag. Läs igenom bokningsbestämmelserna nedan på denna sida och välkommen till min mottagning!!

 

Screening baserad på JEMS Movement ART

Analys av kroppens rörelsemönster, rehabilitering och korrektiv träning. 45-60 min/ggr. Tester undersöker dina ev. svagheter, t.ex. bristande tajming av muskelaktivering, rörlighet, balans, stabilitet, styrka, koordination m.m.  (vissa utvalda tester integreras i bland vid ordinarie manuell medicinsk undersökning) För varje nivå av tester följer en progression som täpper till de svagheter som har identifierats. Efter att rehabiliteringsprogrammet är avslutat rekommenderar jag en uppföljning längre fram. Antalet gånger varierar på orsaken bakom. Skador eller andra besvär kan ta lite tid att träna upp och rehabilitera. På t.ex. fem sessioner brukar merparten av mina klienter / patienter få så mycket verktyg / övningar med sig hem att de kan träna självständigt en tid framöver. Möjligheten till PREHAB är också en god anledning att boka in Screening.

 

Sport Performance Program

Som Screening ovan men anpassad till din idrott/sport. Detta för att du får möjlighet att förebygga skador, bättre rehabilitera dina ev. besvär, skador, problem. Fördel med Sport Performance är att det kan ge dig bättre möjlighet att prestera mera under både träning och tävling. Efter ett antal gånger på vardera 45-60 min kan du boka in en uppföljning där jag åter kontrollerar vissa parametrar som är viktiga för just dig.

 

Prislista

1 ggr  30 min          450 kr
1 ggr  45 min          650 kr
1 ggr  60 min          850 kr

Formgjuten Ortopedisk fotbädd

Fotanalys och framtagning av formgjutna ortopediska fotinlägg  1 200 kr

 

Bokningsbestämmelser

• Vi tar inte emot patienter med bakteriella sjukdomar, infektioner, pågående förkylningar o.dyl.
• Rådfråga din läkare innan bokning om du tar medicin och/eller har en diagnos.
• Meddela innan bokning om din ev. diagnos, skador/besvär, dina ev. mediciner, ev. utlåtande från läkare
• Vid utebliven närvaro el. sen ankomst dras motsvarande tid av på bokad tid. Gäller även presentkort.
• Avboka senast 24 tim innan.
• Presentkort gäller 12 månader från beställning/registrering.
• Ditt bokningskort eller presentkort är en värdehandling som du måste ha med dig och visa upp.
• Föräldrars tillstånd krävs för dig under 18 år.
• Vi fråntar oss ansvar om vår behandling triggar i gång ett sjukdomsförlopp.
• Du kan inte välja behandlingsmetod när du bokar. Jag använder den teknik som anses ge bäst resultat för dig och inte är kontraindicerat.
• Vi förutsätter att du kommer hel och ren.
• Peter Nilsson är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och är via dem behandlingsskade- och ansvarsförsäkrad för din trygghet och följer dess etiska regler och stadgar för yrkesutövning.

 

Behandling kan vara lämplig vid:

Spända muskler                                                                      Muskelbristningar                                       Stickningar, kraftlöshet,  domningar i arm/hand

Nervinklämningar                                                                   Stukningar                                                    Smärtsam och inskränkt ledrörlighet

Inflammationer                                                                       Osteoperos                                                   Utstrålande smärta som t.ex. ischias och brachialgi

Förkortade muskler                                                                Reumatiska besvär                                     Andningsbesvär (spända andningsmuskler)

Ledrelaterade besvär                                                             Postoperativ smärta                                   Dålig hållning           

Muskelobalans                                                                        Träningsvärk                                                Ryggskott

Fibromyalgi                                                                              Kramper                                                       Myofasciella smärtsyndrom (triggerpunkter)

Inskränkt rörlighet                                                                  Nackspärr                                                   "Hälsporre"

Överrörlighet                                                                           Sträckningar                                              "Tennisarmbåge"

Cirkulationsstörningar                                                           Spänningshuvudvärk                                "Golfarmbåge"

Långvariga smärtsyndrom                                                    En del neurologiska sjukdomar                Idrottsrelaterade överbelastningsbesvär

Degenerativa ledtillstånd som artros                                  Abnorma rörelsemönster

Svullnader från dålig lymfcirkulation                                  

Minskning av svullnad (ödem) som trycker på smärtkänslig vävnad                                              

Sönderbrytning av bindvävssammanväxningar (adherenser)