PRT - Positionel Release Technique/therapy 

Är en vidareutveckling av Strain Counterstrain som den amerikanske osteopatiske läkaren Lawrence Jones utvecklade.   PRT har därefter vidareutvecklats av sjukgymnaster och osteopater. Är inriktad på begränsad rörlighet, spänning eller smärtpunkteroch utgår från muskelns funktioner. PRT räknas därför som en funktionell behandlingsmetod. Tack vare metoden är skonsam och smärtfri passar den bra även vid akuta eller kroniska problem. Efter behandling kan patienten oftast notera en rörlighetsförbättring i aktuell led. En kombinerad behandling med massage, PNF/PIR och PRT ger oftast bra resultat. På svenska kallas metoden i sin helhet för Positionell Relaxationsteknik och Hälsoteket i Malmö står för utbildningen m.h.a. Leg. sjukgymnast. 

 

PNF - Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering  Utvecklades under 50-talet av neurofysiologen Dr Herman Kabat och sjukgymnasten Dorothy Voss. Behandlingsmetoden påverkar både nervsystemet och muskulaturen. Används av bl.a. sjukgymnaster, Naprapater och Massageterapeuter. PNF är ett koncept för behandling av fysiska funktionsstörningar som används inom sjukgymnastiken. De delar av PNF som är inriktad på muskeltöjning använder PN Rehab.

 

PIR - Post Isometrisk Relaxation  Utvecklat av den tjeckiske läkaren och professorn i neurologi och rehabiliteringsmedicin Karel Lewit.  Metoden är ganska lik PNF men med en betoning på avslappning av muskulaturen.